UVOD
Opšti cilj projekta “ECO – EDU Banat” je uspostavljanje uslova za zaštitu životne sredine u regionu Banata kroz stvaranje prekogranične mreže za zajedničke obuke.

Treninzi iz primenjene ekologije za decu predškolskog i školskog uzrasta.
Teorijsko obrazovanje kroz predavanja, prilagođena njihovom uzrastu, treneri ih uče kako da prihvate, poštuju i sačuvaju životnu sredinu. Kroz praktični rad deca u zavisnosti od vrste treninga u kom učestvuju: crtaju, prave predmete od recikliranog materijala, rade intervjue, igraju “zaboravljene igre” i drugo.

Tokom 3 meseca biće održane četiri vrste treninga:
“I ja štitim životnu sredinu” – Trening iz primenjene ekologije za decu predškolskog uzrasta;
“Ne budi zloban – budi zelen!” – Trening iz primenjene ekologije za osnovce (I – IV razred);
“Učinimo to zelenim!” – Trening iz primenjene ekologije za osnovce (V-VIII razred);
“ECO – EDU trening” – Trening iz primenjene ekologije za srednjoškolsku omladinu
Za srednjoškolsku omladinu, nakon što završe  “ECO – EDU trening”, biće organizovano  “ECO – EDU takmičenje”, u kom će učestvovati zajedno sa omladinom iz Temišvara.

U prvom periodu održani su sledeći treninzi:

Trening za predškolsku decu:

Deca su se kroz priče upoznavala sa zaštitom životne sredine. Takođe, upoznali su se sa pojmom reciklaža. Kroz praktičan rad deca su pravila figure od reciklažnog materijala i crtali su crteže. Slike pogledajte: OVDE

Trening za osnovce (I-IV razred):

Kroz predavanja deca su upoznata sa sledećim temama: Ko su glavni zagađivači? Šta mogu da uradim da smanjim zagađenje? Naučili su i glavnu podelu zagađivača.Obučeni su da prepoznaju
prirodne i antropogene zagađivače. Deca su imala organozovan „Dan zaboravljenih igara“, u kom su se igrala igara kao što su: aračkinje baračkinje, trule kobile, mačke i miša i druge. Slike pogledajte: OVDE

Trening za osnovce (V-VIII razred):

Deca su imala predavanja na temu „Energija Sunca“. Učesnici su diskutovali i predlagali ideje na datu temu.Nakon toga, crtali su crteže. Slike pogledajte: OVDE

Treninzi za srednjoškolce:

Deca su pohađala obuke za prvu pomoć, pri čemu su upoznata sa sledećim temama: Prva pomoć – njen značaj, svrha i osnovne mere i postupci, upoznavanje sa materijalom za vezivanje i tehnikama kompresovanja. Slike pogledajte: OVDE

Predavač – animator za rad sa decom i mladima na polju biološke raznolikosti u Potamišju

održao je predavanja na temu efekta staklene bašte, zaštite ptica i njihovih staništa i o zagađivanju fosilnim gorivima.