UVOD
Opšti cilj projekta “ECO – EDU Banat” je uspostavljanje uslova za zaštitu životne sredine u regionu Banata kroz stvaranje prekogranične mreže za zajedničke obuke.

Treninzi iz primenjene ekologije za decu predškolskog i školskog uzrasta.
Teorijsko obrazovanje kroz predavanja, prilagođena njihovom uzrastu, treneri ih uče kako da prihvate, poštuju i sačuvaju životnu sredinu. Kroz praktični rad deca u zavisnosti od vrste treninga u kom učestvuju: crtaju, prave predmete od recikliranog materijala, rade intervjue, igraju “zaboravljene igre” i drugo.

Tokom 3 meseca biće održane četiri vrste treninga:
“I ja štitim životnu sredinu” – Trening iz primenjene ekologije za decu predškolskog uzrasta;
“Ne budi zloban – budi zelen!” – Trening iz primenjene ekologije za osnovce (I – IV razred);
“Učinimo to zelenim!” – Trening iz primenjene ekologije za osnovce (V-VIII razred);
“ECO – EDU trening” – Trening iz primenjene ekologije za srednjoškolsku omladinu
Za srednjoškolsku omladinu, nakon što završe  “ECO – EDU trening”, biće organizovano  “ECO – EDU takmičenje”, u kom će učestvovati zajedno sa omladinom iz Temišvara.

U prvom periodu održani su sledeći treninzi:

Trening za predškolsku decu:

Deca su se kroz priče upoznavala sa zaštitom životne sredine. Takođe, upoznali su se sa pojmom reciklaža. Kroz praktičan rad deca su pravila figure od reciklažnog materijala i crtali su crteže. Slike pogledajte: OVDE

Trening za osnovce (I-IV razred):

Kroz predavanja deca su upoznata sa sledećim temama: Ko su glavni zagađivači? Šta mogu da uradim da smanjim zagađenje? Naučili su i glavnu podelu zagađivača.Obučeni su da prepoznaju
prirodne i antropogene zagađivače. Deca su imala organozovan „Dan zaboravljenih igara“, u kom su se igrala igara kao što su: aračkinje baračkinje, trule kobile, mačke i miša i druge. Slike pogledajte: OVDE

Trening za osnovce (V-VIII razred):

Deca su imala predavanja na temu „Energija Sunca“. Učesnici su diskutovali i predlagali ideje na datu temu.Nakon toga, crtali su crteže. Slike pogledajte: OVDE

Treninzi za srednjoškolce:

Deca su pohađala obuke za prvu pomoć, pri čemu su upoznata sa sledećim temama: Prva pomoć – njen značaj, svrha i osnovne mere i postupci, upoznavanje sa materijalom za vezivanje i tehnikama kompresovanja. Slike pogledajte: OVDE

Predavač – animator za rad sa decom i mladima na polju biološke raznolikosti u Potamišju

održao je predavanja na temu efekta staklene bašte, zaštite ptica i njihovih staništa i o zagađivanju fosilnim gorivima.

 

U drugom periodu održani su sledeći treninzi:

Trening za predškolsku decu:
Deca su proširila svoja znanja o značaju drveća za život na planeti i stekla znanja o drveću našeg kraja. Kroz edukativne časopise, knjige i enciklopedije naučili su šta se sve može
napraviti od drveta, imena drveća i kako vratiti prirodi ono što je iz nje uzeto. Tako smo došli do zajedničke poruke „Ne secite drveće – kupujte veštačko“. Takođe smo razgovarali o temi „Ptice zimi“. Deca su sa velikim interesovanjem proučavala šta se događa sa pticama zimi, naučila sve vrste ptica koje postoje, kao i njihov životni ciklus . Svoje znanje su proširili kroz razne igre i aktivnosti, koristeći mnoštvo neprerađenog materijala. Igrali su se i eko igračkama. Upoznali su se sa florom i faunom šuma, livada, močvara. Pored ovoga, deca su posadila zrna pasulja u tegle i kasnije ih presadila u dvorište. Takođe su napravili životinje i crteže na ovu temu od različitih ekoloških materijala. Slike pogledajte: OVDE

Trening za osnovce (I-IV razred):

Deca su pohađala radionice za reciklažu i naučila šta i kako reciklirati. Takođe su saznali šta su nacionalni parkovi i njihov značaj. Nakon predavanja deca su napravila plakate koji će na kraju projekta biti predstavljeni na zajedničkoj izložbi u Pančevu. U ovom periodu održano je predavanje za decu sa posebnim potrebama o zaštiti životne sredine. Slike pogledajte: OVDE

Trening za osnovce (V-VIII razred):

Održana su predavanja na temu „Energija vode“. „Energija vode“ predstavljena je učesnicima kao jedan od najvažnijih obnovljivih izvora energije. Takođe je ekonomski konkurentna fosilnim gorivima i nuklearnoj energiji. Tokom treninga učesnici su razgovarali i predložili rešenja za ovu temu. Pored toga, crtali su crteže na istu temu. Takođe, održana su predavanja na temu „Energija vetra“ koja je predstavljena kao energija sa pozitivnim i negativnim efektima obnovljive energije. Slike pogledajte: OVDE

Trening za srednjoškolce:

Deca su se upoznala sa postupcima na mestu nesreće, procenom stanja oštećenog, pružanjem prve pomoći u situacijama opasnim po život, reanimacijom, lečenjem u nesvesti i gušenjem. Takođe su obučeni za „Vrste krvarenja i metode privremenog prestanka krvarenja“, a upoznati su sa „Vrstama rana“ i „Kako ih lečiti u prvoj pomoći“, kao i prvu pomoć za određene povrede kao što su opekotine, ozebline , uboda i uboda insekata i životinja, kao i povrede ogrebotina i trovanja. Slike pogledajte: OVDE

Predavač – animator za rad sa decom i mladima na polju biološke raznolikosti u Potamišju

Bilo je diskusije o uticajima i posledicama zagađenja životne sredine. Deca su se upoznala sa sledećim temama: Osnovni uticaji zagađenja životne sredine, Sagorevanje fosilnih goriva, industrija, Emisije ugljen-dioksida, metana, hlorofluorida i azotnih oksida u atmosferu, Problem globalnog zagrevanja i efekta staklene bašte, Klimatske promene, Odmrzavanje lednika, zagrevanje mora i gubitak kiseonika, geo i eko efekat na planetu, Alternativni izvori energije: sunce, vetar, biogoriva, napredna tehnologija, za smanjenje atmosferskih emisija. Takođe, održano je predavanje o pticama našeg regiona, evoluciji ptica, kako lete i kako se hrane, zašto su ptice korisne. Razgovarali smo o sovama i rodovima koji žive na ovom području, zašto su ptice korisne, zašto se neke ptice sele na jug, a druge ostaju, kako napraviti zimske hranilice za ptice i gnezda. Takođe su naučili da razvrstavaju otpad u kante i štite prirodu. Slike pogledajte: OVDE