Trening za predškolsku decu:

Trening za osnovce (I-IV razred):

Trening za osnovce (V-VIII razred):

Treninzi za srednjoškolce:

Predavač – animator za rad sa decom i mladima na polju biološke raznolikosti u Potamišju: